VACOMASS® JET CONTROL VALVE


De regelklep, die speciaal is ontwikkeld en geoptimaliseerd voor geactiveerde lucht in waterzuiveringen, is uniek in de wereld en levert een aerodynamisch design met een extreem lage drukval. . De klep voldoet aan alle vereisten van de  DWA M 229-1 (uitgave september 2017) en ook van het handboek NRW Energie in Abwasseranlagen (januari 2018).

Afwijkingen tussen het ontwerp van het systeem tijdens de engineering en de werkelijke bedrijfsomstandigheden spelen later geen rol meer. Dit komt door de lineaire bedieningskarakteristiek en de constante regelnauwkeurigheid met een volledig bruikbaar regelbereik van 0-100%. Te groot gedimensioneerde regelkleppen die onvermijdelijk nodig zijn voor volledige belasting, maar dan niet meer goed kunnen regelen in het deellastbereik,  zijn niet langer meer een probleem met de VACOMASS® Jet Control regelklep. Dit probleem is volledig opgelost door het nieuwe ontwerp.

Door middel van Finit Element Analysis is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de beste geometrie van de klep om een zo gunstig mogelijke druk terugwinning (Pressure Recovery) te realiseren. Dit is het verschil tussen de druk bij de vena contracta en de stroomafwaartse druk.

In het geval van schuifafsluiters met bijvoorbeeld een V-vorm, loopt de buisdiameter gewoonlijk aan het begin van het meet- en regelsysteem taps toe en wordt aan het uiteinde opnieuw geëxpandeerd, wat leidt tot extra drukverliezen in het proces. Daarentegen kan de VACOMASS® Jet Control regelklep in de meeste gevallen direct in de pijpleiding worden gemonteerd zonder verjonging / expansiestuk.

Zelfs de luchtdebietmeter kan al vóór de regelklep op 0,5 * D worden geplaatst, de gevolgen voor het luchtdebietsignaal bij het openen of sluiten van de klep zijn minimaal.