COMBIMASS® GA-s hybrid premium

Het analysestation COMBIMASS® GA-s hybride premium heeft een volledig modulair ontwerp. Alle pompen en kleppen zijn afzonderlijk gemonteerd op DIN-rail voor eenvoudige vervanging. De gascellen worden geïnstalleerd in modules die ook op een DIN-rail in de analysekast zijn gemonteerd.

Dit levert enerzijds de mogelijkheid om individuele gascomponenten te meten bij hogere concentraties of continu, anderzijds, wordt de flexibiliteit qua meetcycli van afzonderlijke gasstromen verbeterd. Gascircuits kunnen parallel worden opgesteld en dus kunnen verschillende gasstromen continu worden gemeten. Naast de conventionele IR-technologie kunnen elektrochemische sensoren en warmtegeleidbaarheidssensoren worden gebruikt.

Via een speciale elektronische besturing kunnen elektrochemische zuurstofcellen continue meten en zichzelf regenereren. In veiligheidsrelevante toepassingen kunnen identieke cellen redundant  worden ingebouwd en gebruikt voor interne controle .

De pomp (en) en de solenoïd kleppen in het station kunnen stationair of cyclisch (semi-stationair) analyse uitvoeren op verschillende meetpunten. De gegevens kunnen intern worden opgeslagen of via verschillende standaardinterfaces worden verzonden. Optionele modules voor inbellen op afstand kunnen functietest, onderhoudsdiagnose en / of gegevensoverdracht uitvoeren. Een (optionele) levensduurbit geeft de bruikbaarheid van het station aan. Een (optionele) onafhankelijke stroomvoorziening garandeert de werking van het station, zelfs na uitval van de reguliere voeding en zorgt voor een alarmmelding.

Het inwendige van het station en het analysegas worden bewaakt op druk en temperatuur. Optioneel kunnen de gemeten gegevens op plausibiliteit worden gecontroleerd en zo kan de manipulatiebeveiliging worden verhoogd. Een met een sleutel bediende schakelaar of met een wachtwoord beveiligde software voorkomt onjuiste configuratieparameterwijzigingen.
Voor gasanalyse apparatuur is de lange termijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van groot belang, dit kost een behoorlijke inspanning die uiteindelijk ook tot uiting komt in de aanschafprijs en onderhoudskosten. 

De gasmodules kunnen opnieuw worden gekalibreerd in het station. Dit dient voor de stabiliteit op lange termijn van de gemeten waarden. Als een optie voor menu-geleide kalibratie is er ook een automatische kalibratiefunctie met permanente verbinding van een of meer testgascilinders. De huidige status van de gasmodules wordt aangegeven door verkeerslichtkleuren: groen – klaar voor gebruik en nauwkeurig; geel – onderhoud / herkalibratie komt binnenkort; rood – onderhoud nu. De operator kan de toelaatbare / acceptabele afwijking van de meetresultaten van de kalibratiestatus projectgerelateerd aanpassen. Als de gewenste nauwkeurigheid niet kan worden hersteld vanwege de huidige slijtage tijdens herkalibratie, moeten de gasmodules worden gecontroleerd door de fabrikant. Dankzij het verkeerslichtsysteem kunnen servicecycli automatisch worden aangepast aan de gebruiksfrequentie of de nauwkeurigheidseisen.

Bij conventionele analysestations kan de klant tijdens onderhoud, niet beschikken over actuele meetwaarden.Dankzij de modulaire structuur van onze gasanalyse station kunnen alle reserve- en slijtagedelen worden vervangen door de operator of een servicebedrijf waardoor er een minimale downtime is.

De operator kan ook een tweede set gasmodules gebruiken terwijl de oude worden herzien / gereviseerd als de beschikbaarheidsvereisten zeer hoog zijn.