VACOMASS® FLOW METER

De nauwkeurigheid van het meetinstrument is sterk afhankelijk van de installatiesituatie of het stromingsprofiel op de installatieplaats (zie datasheet DWA M 264 editie 2015). Als het inlaat- en uitlaatleidingwerk niet voldoende recht is of als de stroming wordt verstoord door appendages in de inlaat, dan kan de sensor ook direct voor de regelklep worden geplaatst. Afhankelijk van het ontwerp van de klep en de nauwkeurigheid van de meting, kan een signaalcorrectie op basis van de huidige openingspositie vereist zijn (gelijktijdige correctie van het stromingsprofiel). Dit kan direct in de sensorkop (type AL100) of in de afzonderlijke evaluatie-elektronica VACOMASS® flexcontrol worden gedaan. Al deze correcties zijn bepaald in ons CAMASS® laboratorium.